Referentie Eigen Wijze

Op 30 september beleefden we de officiële oplevering van het wooncomplex met 16 woningen van Stichting Beheer Eigen Wijze, ons wooninitiatief  waar zestien mensen met een beperking met begeleiding zelfstandig wonen. In de ontwerpfase heeft droomwonen.com ons met raad en daad ondersteund bij het komen tot een ontwerp, samenwerking met architect, overleg met de aannemer, verkrijgen van de bouwgrond, opstellen van begroting en tot slot de totstandkoming van de aanneemovereenkomst. 

Vanaf de start van de bouw tot de oplevering heeft droomwonen.com de bouwdirectie van de bouw op een deskundige en betrokken wijze uitgevoerd: voorbereiden en voorzitten van de bouwvergadering, zorgdragen voor opvolging van afspraken en advies aan de opdrachtgever.  

Peter Peeters, voorzitter Stichting Beheer Eigen Wijze.

Comments are closed.