CPO Westerpark

Voor woningcorporatie Singelveste is ons bedrijf betrokken geweest bij de realisatie van ruim 100 woningen in de wijk Westerpark in Breda. Hierbij lag het accent op duurzaamheid, ecologische verantwoording en maximale bewonersparticipatie. Deze uitgangspunten hebben geleid tot comfortabele woningen in een CPO vorm waarbij  zowel huur- als koopwoningen zijn gerealiseerd. Het betreft hierbij allerlei verschillende woning typologieën. Woningbouwcorporatie Singelveste heeft de achtervang constructie op zich genomen, dit voor het geval dat toekomstige eigenaren zouden afhaken of in het geval dat niet alle woningen verkocht zouden kunnen worden.

  • initiatieffase 18 maanden
  • ontwerptraject van 1 jaar
  • bouwtijd van 2 jaar
  • investeringskosten € 13.000.000,-

Comments are closed.