CPO Warnsveld

In opdracht van CPO groep BSB en woningbedrijf Warnsveld is ons bedrijf betrokken geweest bij de renovatie van 54 eengezinswoningen, de nieuwbouw van 3 appartementen blokken en de nieuwbouw van 16 patiowoningen. Deze woningen zijn in een CPO gerealiseerd voor zowel de huur- als de koopsector. De belangrijke punten bij dit project betreffen de maximale inbreng van toekomstige bewoners in hun toekomstige leefomgeving, de samenwerking met de lokale woningbouwcorporatie en het benutten van de kansen die er zijn in een krimpende markt.

  • Initiatieffase 6 maanden
  • ontwerptraject van 1 jaar
  • bouwtijd van 6 maanden bij de renovatie en 9 maanden bij de nieuwbouw
  • investeringskosten € 12.500.000,-

Comments are closed.