CPO Fijnaart

aantal woningen 20 type woningen vrijstaand, tweekap, rijwoning
gereserveerde woningen 4 beschikbare kavels 16
grondprijs € 260,- excl. BTW vanafprijs woningen € 210.000 (V.O.N.)
type proces CPO opdrachtgever CPO Fijnaart

Uit diverse onderzoeken, waaronder recent het onderzoek van de dorpsraad naar de woningbehoefte bij jongeren, is gebleken dat er behoefte is aan meer woningen in Fijnaart. Vooral jongeren die willen blijven in Fijnaart, zijn op zoek naar betaalbare starterswoningen. Maar ook door het toenemende aantal ouderen, zal de vraag naar levensloopbestendige woningen toenemen.

Status van het project
De gemeente Moerdijk heeft Fijnaart West in de structuurvisie aangegeven als locatie waar toekomstige woningbouw zou moeten landen. De gemeente heeft nu het proces opgestart met de intentie om begin 2020 ook daadwerkelijk woningbouw te kunnen realiseren. De gemeente zit nu in de initiatieffase, waarin o.a. het stedenbouwkundig plan zal worden vormgegeven en het college & gemeenteraad officieel moeten instemmen met de voorgestelde ontwikkeling in dit gebied. Na de initiatieffase komt de ontwerpfase, waarin met name de bestemmingsplanprocedure zal worden doorlopen om de woningbouw op die locatie ook mogelijk te maken. Daarbij kunnen belanghebbenden uit de omgeving ook eventuele bezwaren aangeven, waarna de gemeente zal afwegen of op basis daarvan aanpassing van het plan gewenst is.

Zelfbouw kent vele voordelen:

  • Vraaggericht, de consument is aan de voorkant van het hele proces betrokken en bepalend (o.a. in keuze architect en aannemer), waarmee die behoefte het uitgangspunt is.
  • Vrijheid, de consument is, binnen wettelijke, gemeentelijke en financiële kaders, vrij om te bepalen wat en hoe de woning (en woonomgeving) eruit komt te zien.
  • Bouwen tegen kostprijs, volledig transparant ziet de zelfbouwer alle kosten en bij elkaar is dit ook de prijs van de woning. Dit is bijna alle gevallen lager (15 – 35%) dan een vergelijkebare woning bij een projectontwikkelaar. Dit zorgt voor lagere woonlasten en eventuele overwaarde is bij verkoop uiteraard voor de bewoner zelf.
  • Schaalvoordeel, door gezamenlijk o.a. een architect in te huren, een aannemer te laten bouwen en eventueel zaken als keuken in te kopen, is er inkoopvoordeel te halen.
  • Duurzaamheid / Kwaliteit, de zelfbouwer gaat er zelf wonen en investeert daarom vaak meer in duurzaamheid / energie en kwaliteit. Bepalend zijn het woongenot en –lasten en minder de v.o.n. prijs, omdat de afnemer er al is.
  • Versterkt maatschappelijk structuur, doordat de bewoners elkaar al gedurende het hele ontwikkel- en bouwproces elkaar kennen en ook contact zoeken met de omgeving, geeft dit een goede maatschappelijke structuur.
  • Kleinschalig en Nichemarkt, Zelfbouw is over het algemeen kleinschalig met 4 – 30 woningen tegelijk en bied daarom goede kansen voor gefaseerde ontwikkeling en invulling van niches zoals bijvoorbeeld wonen en zorg.

Daar staat tegenover dat je er zelf tijd en energie in moet steken om je eigen droomwoning te realiseren. Onder begeleiding van Droomwonen ga je met elkaar keuzes maken over o.a. type woning, welke architect en aannemer.

CPO-initiatief
Er komen dus in dit gebied mogelijkheden om woningen te gaan realiseren. Dorpsraad Fijnaart heeft samen met Stichting Droomwonen Brabant het initiatief genomen om te onderzoeken of er ook behoefte is onder bewoners om door zelfbouw / CPO woningen te realiseren. Uit diverse bijeenkomsten is gebleken dat die behoefte er is en inmiddels is er een CPO-vereniging die onder begeleiding van Droomwonen zelf hun woningen gaan realiseren. Mocht u ook interesse hebben om zich bij dit initiatief aan te sluiten dan kan dat door u via het onderstaande formulier aan te melden.

INTERESSE?
Gelieve uw interesse hier kenbaar te maken.

Comments are closed.