bouwprojectmanagement

Depositphotos_7851700_originaldroomwonen.com verzorgt de begeleiding van uw bouwprojecten vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase waarbij uw wensen en eisen onze uitgangspunten zijn. Vanuit onze deskundigheid kunnen wij u adviseren met betrekking tot een nieuwbouw, verbouw of een aanbestedingstraject.

Wij geven leiding aan de diverse partijen in alle fasen van het bouwproces. Wij sturen uw plannen aan middels de beheersaspecten geld, risico, planning, organisatie, informatie, kwaliteit en vergunningen. Met behulp van deze instrumenten zijn wij in staat om op een heldere wijze uw uitgangspunten te waarborgen en het proces gestructureerd en transparant te laten verlopen. Tijdens de uitvoeringsfase van uw projecten kunnen wij onze eigen opzichters inzetten om dan de gewenste kwaliteit van het gebouw te waarborgen.